Kasnäs Kompass - Saaristolehtien uusi suunnannäyttäjä


SAARISTORADIO on uusi merihenkinen radiokanava joka kuuluu netissä kaikkialla Suomessa.

 

Kompass-lehdet ovat laadukkaita saaristohenkisiä lifesyle -lehtiä matkailijoille, veneilijöille, mökkeilijöille ja kaikille saaristorannikon elämästä ja elämäntavasta kiinnostuneille.

Kaikki alkoi vuonna 2012 Kasnäs Kompass -lehdellä, jonka vastaanotto oli erinomainen niin lukijoiden kuin mainostajien keskuudessa. Kompass-lehden kaltaiselle julkaisulle nähtiinkin tarvetta myös muilla paikkakunnilla, ja vuonna 2015 Kompass-lehtiperheeseen liittyivät Örö, Ingå ja Hanko Kompass -lehdet.

Vuonna 2017 Kasnäsin, Örön, Hangon ja Ingån lisäksi olemme saaneet Ekenäs, Väståboland ja Helsinki Kompass lehdet

Örön sataman suuri menestys Saaristomeren vilkkaimpana satamana avajaisvuonnaan 2015 näkyi Örö Kompass -lehden levikissä. Örö Kompass -lehteä painettiin lopulta Kompass-lehdistä eniten – kaikkiaan 11.000 kappaletta. Kokonaisuudessaan Kompass-lehtiä painettiin ja jaettiin vuonna 2015 yhteensä 34.000 kappaletta. Painettujen lehtien lisäksi näkyvyyttä toi myös lehtien helppolukuiset digiversiot (issuu) ja markkinointi sosiaalisessa mediassa.

Lehdet kertovat saaristoluonnon elämästä, elämyksistä ja tapahtumista. Lehdet avaavat näköaloja alueen monipuolisiin virkistys- ja ajanviettomahdollisuuksiin, vie matkailijan kulkuvälineestä riippumatta uusiin kohteisiin ja tutustuttaa paikallisiin ihmisiin ja ilmiöihin.

Kompass-lehdet ovat printtimedian haasteellisista ajoista huolimatta saaneet hyvän jalansijan saaristossa paikallisina ilmaisjulkaisuina. Lehdissämme on paljon hyödyllistä ja mielenkiintoista paikallisinfoa, aikatauluja ja asiaa kesävieraille, veneilijöille ja muille matkalaisille.a.

Kaikki Kompass lehdet luettavissa Issuu sivuilta   KOMPASS LEHDET